ცნობილი ლოგოების განვითარების ისტორია

ცნობილი ლოგოების განვითარების ისტორია

მსოფლიო საყოველთაოდ ცნობილ არაერთ ბრენდს და მათი განვითარების ისტორიას  კარგად იცნობს: – იქმნებოდნენ, ყალიბდებოდნენ და იცვლებოდნენ, ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში

ფერები ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის ცხოვრებაში,განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღებისას. მაგალითად, ბრენდ სიმბოლიკაში გამოყენებული სხვადასხვა ფერები გავლენას ახდენენ მის რეპუტაციაზე.